Per què necessites instal·lar una càmera tèrmica per a esdeveniments i interiors?

L’àmbit dels esdeveniments a Espanya passa per un moment molt complicat. Per això, és de màxima necessitat que el sector s’adapti a aquesta situació inusual amb nous formats i propostes que permetin a la nostra indústria tornar a funcionar amb certa normalitat.

A la Xina, una de les mesures que van aplicar per gestionar espais amb grans aglomeracions va ser el mesurament manual de temperatura. Però aquesta tècnica ha resultat poc eficient per diverses raons.

Problemes del mesurament manual

    • El termòmetre i la pistola de detecció infraroja tenen una precisió baixa.
    • Suposa una enorme càrrega de treball per al personal que fa els mesuraments
    • És ineficient en espais amb aglomeracions de persones
    • És difícil recopilar la informació del personal

La proposta de Saez Decom

Des de Saez Decom proposem la instal·lació d’una càmera tèrmica per a esdeveniments, es tracta d’un sistema automàtic de detecció de temperatura corporal mitjançant càmeres infraroges a les entrades dels possibles llocs on es facin esdeveniments com fires, concerts, conferències, etc. Aquest sistema és molt més segur que el mesurament manual, podem assegurar que tots els participants de lʼesdeveniment entren lliures dels símptomes de Covid-19, garantint un entorn segur perquè els esdeveniments es puguin dur a terme amb un menor risc de contagi.

Com funciona la càmera tèrmica?

És una càmera híbrida amb mesura de temperatura que proporciona simultàniament una imatge normal i una imatge tèrmica de l’escena presa. Un algorisme d’intel·ligència artificial reconeix les figures humanes i permet mesurar la temperatura de la cara, excloent-ne qualsevol altra font de calor que pugui constituir una falsa alarma, tot a una distància de 3 metres.

Què és el blackbody i com es fa servir?

El Blackbody és un instrument que proporciona una referència de temperatura constant que la càmera utilitza per autocalibrar-se i augmentar la precisió del mesurament.

Avantatges de la càmera tèrmica per a esdeveniments i interiors

– Té una precisió excel·lent. Gràcies a l’ús del blackbody, el mesurament de la temperatura corporal té un marge d’error mínim, de 0,3 graus.
– Eficiència més gran a altres sistemes. La càmera detecta la temperatura molt ràpid, a una bona distància i gràcies a la seva àmplia cobertura permet el mesurament de diversos individus alhora.
– Distanciament social implementat. El contacte del personal de l’esdeveniment amb els assistents és mínim, per tant disminuïm en tot el possible el risc de contagi, proporcionant seguretat addicional dins el recinte on es realitza l’esdeveniment.
– Recull de dades importants. Es poden emmagatzemar totes les dades generades a partir dels mesuraments. Aquestes dades són or per a posteriors estudis de tendències i estadístiques relatives al COVID-19.

Reinventant els esdeveniments

Davant d’una situació de canvi constant, els espais s’hauran d’adaptar a les noves necessitats i condicions a què ens enfrontem. Des del punt de vista del disseny, cal generar noves configuracions d’espais que ens permetin realitzar certes activitats en un entorn segur alhora que humà, oferint un punt de sofisticació i professionalitat a aquelles zones com els controls sanitaris als accessos.