BLACKBODY

BLACKBODY

El Blackbody és un instrument que proporciona una referència de temperatura constant que la càmera utilitza per autocalibrar-se i augmentar la precisió del mesurament. Per tant, a tots els llocs on hi hagi instal·lades càmeres tèrmiques, és recomanable situar-lo a prop de les càmeres per poder calibrar-les.

La importància d’instal·lar una càmera tèrmica amb blackbody

La situació al món dels esdeveniments està complicada, és molt necessari que el nostre sector s’adapti de la millor manera possible, amb nous formats i propostes perquè la nostra indústria funcioni amb normalitat.

Problemes amb el mesurament manual

El termòmetre i la pistola de detecció infraroja tenen una precisió baixa
Suposa una enorme càrrega de treball per al personal que realitza els mesuraments
És ineficient en espais amb aglomeracions de persones
És difícil recopilar la informació del personal

Quina és la proposta de Saez Decom per a Blackbody?

Proposta

La nostra proposta és instal·lar càmeres tèrmiques amb blackbody a les entrades de tots els esdeveniments.

Aquest sistema detecta la temperatura corporal de forma automàtica, fent possible cobrir zones més àmplies i evitant completament el contacte entre treballadors de l’esdeveniment i assistents.

Com funciona?

És una càmera híbrida amb mesura de temperatura que proporciona simultàniament una imatge normal i una imatge tèrmica de l’escena presa.

Un algorisme d’intel·ligència artifici reconeix les figures i cares humanes i permet mesurar la temperatura de la cara, excloent-ne qualsevol altra font de calor que pugui constituir una falsa alarma, tot a una distància de 3 metres i amb absoluta seguretat.

Com i on veiem el mesurament?

El mesurament que realitza la càmera tèrmica es pot observar a qualsevol dispositiu, on és possible veure la temperatura detectada en temps real i actuar en conseqüència.

Avantatges en esdeveniments interiors
  • Té una precisió excel·lent. Gràcies a l’ús del blackbody, el mesurament de la temperatura corporal té un marge d’error ínfim, de 0,3 graus.
  • Eficiència més gran a altres sistemes. La càmera detecta la temperatura molt ràpid, a una bona distància i gràcies a la seva àmplia cobertura permet el mesurament de diversos individus alhora.
  • Distanciament social implementat. El contacte del personal de l’esdeveniment amb els assistents és mínim, per tant disminuïm en tot el possible el risc de contagi, proporcionant seguretat addicional dins el recinte on es realitza l’esdeveniment.
  • Recull de dades importants. Es poden emmagatzemar totes les dades generades a partir dels mesuraments. Aquestes dades són or per a posteriors estudis de tendències i estadístiques relatives.