CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

www.saezdecom.com (d’ara endavant, la Web) és un lloc web propietat de SAEZ DECOM, S.L., d’ara endavant EL PROPIETARI, amb CIF/NIF núm.: B64087505 i domicili social a: C/ Marroc, 207, C.P. 08019 – Barcelona (Barcelona).

L’accés, la reproducció i l’ús dels serveis de la Web requereix l’acceptació prèvia de les Condicions d’Ús vigents a cada moment; EL PROPIETARI es reserva el dret de modificar aquestes Condicions quan ho consideri oportú, mitjançant la publicació del nou text a la Web.

És responsabilitat de l’usuari conèixer les Condicions d’Ús abans d’accedir als productes i serveis de la Web; en cas de no estar conforme amb aquestes, us preguem, s’abstingui d’utilitzar-la.

PROPIETAT

La Web és una obra composta de diversos elements integrats i inseparables (text, il·lustracions, fotografies, imatges animades, vídeos, programes d’ordinador, inclosos els codis html del lloc web, etc.), la propietat intel·lectual dels quals correspon al PROPIETARI, excepte pel que fa als materials obtinguts sota llicència de tercers.

EL PROPIETARI i els seus llicenciants retenen en tot moment la Propietat Intel·lectual sobre la Web i sobre els diferents elements que la componen, individualment considerats, en totes les còpies que es facin (qualsevol que sigui el suport al qual s’incorporin), concedint-los sobre aquests únicament els drets dús que més endavant es descriuen. Qualsevol dret que no sigui cedit expressament s’entén reservat.

A més de l’anterior, EL PROPIETARI és responsable de la selecció, el disseny de l’estructura i la disposició dels continguts de la Web, així com qui ha pres la iniciativa i assumit el risc d’efectuar les inversions substancials orientades a l’obtenció, la digitalització i la presentació d’aquesta, corresponent-li, per tant, la protecció que l’article 12 i el Títol VIII del Llibre II de la Llei de propietat intel·lectual pugui concedir sobre el lloc web, considerat com una base de dades.

EL PROPIETARI és també l’únic amo del disseny i la imatge gràfica del Web, reservant-se les accions legals pertinents que li poguessin correspondre contra les persones que en facin imitacions o usos deslleials.

CONTINGUTS WEB I DESCÀRREGUES. USOS PERMESOS I PROHIBITS.

Està permesa:

 • La navegació per la Web, és a dir, l’accés i la visualització de la mateixa en un dispositiu, quedant autoritzada qualsevol reproducció temporal o accessòria, sempre que aquesta no sigui voluntària i formi part integrant i essencial del procés tecnològic de transmissió. La navegació per determinades seccions de la Web requereixen el registre previ.
 • Beneficiar-se (previ registre), dels serveis i avantatges prestats pel PROPIETARI a través del web als seus usuaris, en les condicions que s’assenyalin expressament a les diferents seccions.

Queda terminantment prohibit:

 • Qualsevol operació relacionada amb la Web, els seus continguts, els productes descarregats i les còpies de tots ells que siguin contràries a la Llei, les bones costums i la bona fe.
 • Qualsevol ús fora del àmbit personal i privat, especialment aquells que tinguin finalitats comercials o professionals, incloent l’enviament de publicitat o missatges i la recopilació i tractament de dades de tercers.
 • Qualsevol tipus d’extracció, comunicació pública i/o transmissió, total o parcial, per qualsevol mitjà, fora de l’àmbit privat d’ús permès i, especialment, la seva incorporació a qualsevol altra obra, incloent pàgines web, col·leccions o bases de dades. S’exclou d’aquesta prohibició la publicació en mitjans de comunicació dels materials susceptibles de descàrrega de la secció Sala de Premsa.
 • La retirada, amagament o falsificació dels avisos i advertiments sobre la Propietat Intel·lectual o Industrial de la Web o de qualsevol dels productes facilitats a través d’ella.
 • Les operacions i activitats expressament prohibides en qualsevol altra secció d’aquestes Condicions Generals i, en general, qualsevol que pugui perjudicar el normal funcionament de la Web, altres usuaris o qualsevol tercer.

LINKS A LA WEB

Queda autoritzat l’establiment de vincles i hipervincles amb la Web des d’altres pàgines o llocs web, sempre que aquests no es facin de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca del PROPIETARI, de la Web o de qualsevol de les persones i productes als quals es faci referència en ella. En l’establiment de vincles amb la Web queda expressament prohibit l’ús de tècniques que impliquin confusió sobre la identitat i propietat dels continguts, com ara el framing o altres similars.

Queda prohibit l’establiment de vincles des de pàgines o llocs web els continguts dels quals promocionin o facin apologia, de manera directa o indirecta, de qualsevol tipus de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal. De la mateixa manera, queda expressament prohibit l’establiment de vincles amb fins comercials.

En la creació dels vincles queda expressament prohibit l’ús d’elements extrets de la Web sense el consentiment previ i exprés del PROPIETARI.

En cap cas podrà entendre’s que els enllaços a la Web des de pàgines o llocs web de tercers impliquen relacions d’EL PROPIETARI amb els titulars d’aquests, ni implica cap suport, patrocini o recomanació d’EL PROPIETARI sobre aquests, per la qual cosa EL PROPIETARI no serà responsable en absolut respecte del seu contingut i licitud.

CONTINGUTS I COMPORTAMENT DE L’USUARI

Com a client o usuari de la Web, vostè es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts a través d’aquesta ia no emprar-los per a:

 1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
 2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, que faci apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
 3. Provocar danys als sistemes físics i lògics d’EL PROPIETARI, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 4. Difondre continguts que atemptin contra la imatge i la reputació d’EL PROPIETARI o de tercers.
 5. Atemptar contra els drets de propietat intel·lectual, industrial, d’imatge, honor o altres que corresponguin a EL PROPIETARI oa tercers.

EL PROPIETARI tindrà plena llibertat de decisió sobre si les col·laboracions i missatges són finalment publicades a la Web o no, quedant facultada per retirar-los quan estimi oportú.

La infracció de qualsevol de les normes contingudes en aquestes Condicions d’ús i molt especialment, del que preveu aquesta clàusula, facultaran EL PROPIETARI per donar-li de baixa de forma immediata com a usuari o subscriptor de la Web.

FORMES DE PAGAMENT

Es pot pagar mitjançant targeta o transferència bancària.

TERMINIS DE LLIURAMENT I CONDICIONS D’ENVIAMENT

Si vols saber més sobre les despeses i els temps d’enviament per a comandes especials, posa’t en contacte amb les nostres oficines a través de formulari de contacte o trucant +34 931 591 565

El client podrà triar 2 modalitats d’enviament:

1- Enviament gratuït per recollida en local
2- Despeses d’enviament per zona

Preus de productes confeccionats:

Espanya Mesures de la caixa
1-2 cortines 15,00 60x40x20
3-5 cortines 36,00 75x40x50

Preus d’enviament de productes sense confeccionar:

Espanya Península Madrid Valencia Barcelona
1 Fard 75,00 65,00 65,00 47,00
2 Fards 105,00 88,00 88,00 49,00
3 Fards 155,00 130,00 130,00 68,00
1 Palet 330,00 260,00 260,00 135,00

DESISTIMENT

El client disposa de 14 dies naturals des de la recepció de la comanda per desistir voluntàriament de la seva compra, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

Cal tornar la compra amb tots els seus productes. En tot cas, per motius d’higiene els productes a retornar hauran d’estar en perfectes condicions, sense usar-los, en el seu embalatge i precinte original i amb tots els accessoris.

El client haurà d’assumir els costos de tramesa per devolució. No s’acceptaran en cap cas enviaments a ports deguts.

El client serà responsable que, tant el producte com el seu embalatge, arribi en perfecte estat, i caldrà empaquetar els articles de forma adequada, a fi d’evitar un possible deteriorament durant el transport.

Un cop rebut el paquet de devolució, verificarem el seu estat i en el moment en què comprovem que tant els articles retornats, com els possibles accessoris, mostres, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, enviarem al client un correu electrònic per notificar-li de l’aprovació o el rebuig del seu reemborsament.

El reemborsament de tots els pagaments rebuts per la compra, incloses les despeses de lliurament es farà dins dels 14 dies naturals següents al desistiment.
El reemborsament serà processat a través del mateix mitjà de pagament emprat pel client per a la transacció inicial.
Ens reservem el dret a retenir el reemborsament fins haver rebut els productes o fins que el client hagi presentat una prova de la seva devolució, segons quina condició es compleixi primer.
No farem el reemborsament si el producte ha estat utilitzat.

En cas que el client rebi un producte equivocat o en mal estat, o en cas de pèrdua o danys de productes per part de l’empresa de transport, el client podrà sol·licitar-ne la devolució i/o reposició, dins dels 14 dies naturals posteriors al lliurament del mateix. En aquest cas, ens comprometem a assumir els costos d’enviament de la devolució, ens encarregarem de recollir el producte defectuós i/o restituir el producte que falta per un altre producte idèntic sense cost addicional per al client.

CANCEL·LACIONS

Per sol·licitar un canvi de producte, el client ha de contactar amb atenció al client dins dels 7 dies naturals posteriors a la recepció de la comanda.

Per raons de salut i higiene no s’acceptaran productes que hagin estat desprecintats o utilitzats després del lliurament, de manera que hauran d’estar en perfecte estat i en les mateixes condicions en què van ser rebuts.

En cas de devolucions, les despeses d’enviament i recollida aniran a compte del client. No s’acceptaran en cap cas enviaments a ports deguts.

En cas que el producte a canviar tingui un preu més gran al comprat anteriorment, el client haurà d’abonar la diferència del valor. Si per contra, el nou producte té un preu menor a l’anteriorment comprat, no es tornarà la diferència de l’import en efectiu, sinó que es realitzarà en forma de xec regal per utilitzar a la propera compra.

Per gestionar qualsevol tipus de devolució o canvi de productes comprats a www.saezdecom.com el client s’ha de posar en contacte amb el nostre servei d’Atenció al Client per mitjà del correu electrònic: botiga@saezdecom.com o bé a través del telèfon 931591565, el horari d’atenció al públic és de: 09:00 a 13:30 h.

El client haurà d’indicar-nos el número de comanda i us direm exactament tots els passos a seguir.
Us informem també que no acceptarem canvis o devolucions que no hagin estat prèviament comunicats per les vies indicades.

POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

El client podrà cancel·lar la comanda sense cap càrrec i sense aportar cap raó, havent de contactar com més aviat millor amb atenció al client al telèfon: 931591565, oa través de la següent adreça de correu electrònic: hola@saezdecom.com.

Si la comanda no ha sortit dels nostres magatzems, la cancel·larem sense problema, però si la comanda ja està de camí, haurem d’esperar a rebre-la de tornada i una vegada confirmada la recepció d’aquesta, es tornarà l’import del producte menys les despeses de enviament i la devolució serà portada en la mateixa forma de pagament utilitzat a la compra.

PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades personals que ens faciliti seran tractades d’acord amb el que estableix la Política de Privadesa. En fer ús d’aquesta pàgina web es consent el tractament de la informació i dades esmentades i es declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

MODIFICACIONS

EL PROPIETARI es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes a la Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

Encara que EL PROPIETARI posarà els seus majors esforços a mantenir actualitzada i lliure d’errors la informació continguda a la Web, no ofereix cap garantia respecte de la seva exactitud i posada al dia. Tampoc no està garantida l’obtenció de cap resultat o fi concret, per la qual cosa l’accés i la utilització del Web és d’exclusiva responsabilitat dels usuaris i clients.

ACCIONS LEGALS

EL PROPIETARI perseguirà l’incompliment d’aquestes Condicions d’Ús, així com qualsevol utilització indeguda de la Web o dels seus continguts, les infraccions dels drets que li corresponguin o als seus llicenciants, especialment els de Propietat Intel·lectual i Industrial, exercitant totes les accions , civils i penals, que li puguin correspondre en dret.